Värp Opti, 15 kg

205 kr

Fullfoder för högvärpande höns.

• Ger god äggproduktion och fin fjäderdräkt.
• Mångsidigt råvaruinnehåll.
• Helt vegetabiliskt.

Köp nu Läs mer