Kärcher Carpet Cleaner RM760 Tabs

Kärcher Carpet Cleaner RM760 Tabs

143.60 kr

Populärt grundrengöringsmedel i tablettform för rengöring av textilier. Med inkapslingsteknik. I praktisk folie som löses upp vid kontakt med vatten. Ingen eftersköljning behövs.

Tillgänglighet: 1 i lager Artikelnr: 6.295-850.0
Visa varukorg

Beskrivning

Kärcher Carpet Cleaner RM760 Tabs är ett populärt grundrengöringsmedel i tablettform för rengöring av textilier. Med inkapslingsteknik. I praktisk folie som löses upp vid kontakt med vatten. Ingen eftersköljning behövs.

 • Effektiv grundrengöring för sprayextraktionsrengöring av textilbeläggningar och inredning
 • Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
 • iCapsol-teknologi: ingen sköjning krävs, ytan är snart torr igen
 • Minska torktiden
 • Hudskydd tack vare individuell förpackning av rengöringspinnarna
 • Lösliga tabletter i en vattenlöslig film som underlättar rengöring
 • Skonsam rengöringsverkan
 • Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
 • Utan blekmedel
 • Förbättrar golvhygienen
 • Behaglig, fräsch doft
 • Tablettform

Tekniska data

Förpackning 16
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EU-direktiven
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P264 Tvätta grundligt efter användning.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Mer information

Vikt 1000 g
Varumärke

Kärcher

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.


Bli först med att recensera ”Kärcher Carpet Cleaner RM760 Tabs”

Du har precis lagt till denna produkt i din varukorg.: